Επισκευή Η/Υ

Έχετε πρόβλημα με τον υπολογιστή ή το laptop σας; Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες service και τεχνικής υποστήριξης για υπολογιστή σας. Συγκεκριμένα προσφέρουμε:

notebook, and two persons on white background

• Εύρεση ή ανάκτηση οδηγών συσκευών (drivers).

• Σύνδεση περιφερειακών συσκευών.

• Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

• Έλεγχος και συντήρηση Η/Υ.

• Επισκευή Η/Υ.

• Εγκατάσταση Η/Υ στον χώρο σας.

• Ανάκτηση αρχείων.

• Αντίγραφα ασφαλείας.

• Απομακρυσμένη υποστήριξη και παρέμβαση.