Με ανταγωνιστικά πακέτα έναντι της ΔΕΗ μπαίνει στην αγορά η Protergia

wirelessΜε χαμηλότερα τιμολόγια της τάξης του 7-9% έναντι της ΔΕΗ, εισέρχεται στη λιανική αγορά ρεύματος η εταιρεία του Ομίλου Μυτιληναίου, Protergia στοχεύοντας τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε καταστήματα και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Protergia, τα τιμολόγια για ένα μέσο καταναλωτή θα είναι χαμηλότερα κατά μέσον όρο 7-9% από τα αντίστοιχα της ΔΕΗ, ο λογαριασμός θα εκδίδεται κάθε μήνα, ενώ θα παρέχεται bonus στους πελάτες που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους μέσω σταδιακής (εντός 6 μηνών) επιστροφής της εγγύησης. Εκτός από την έκπτωση στην εγγύηση θα υπάρχει και έκπτωση 50% στο πάγιο για τους καταναλωτές που είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τα τιμολόγια της εταιρείας θα έχουν μια ρήτρα που θα είναι συνάρτηση των διακυμάνσεων των τιμών αγοράς και αναλόγως θα αναπροσαρμόζονται σε μηνιαία βάση, οπότε ο καταναλωτής θα ωφελείται οριακά ή αντίστοιχα θα επιβαρύνεται. Οι λογαριασμοί της Protergia, όπως και οι λογαριασμοί όλων των προμηθευτών, περιλαμβάνουν εκτός από τη χρέωση της ενέργειας, τα τέλη των δήμων της ΝΕΡΙΤ, ΕΤΜΕΑΡ και χρεώσεις δικτύου.

Καταλύτης για τους ιδιώτες, όπως η Protergia, που διεκδικούν μερίδιο στην αγορά,  αποτελεί το νέο μοντέλο των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ σε «τιμές κόστους» (ΝΟΜΕ)  που εγκρίθηκε  πρόσφατα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και πρόκειται σύντομα να τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο του 2014.Το νέο μοντέλο θα παρέχει τη δυνατότητα στις ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας να αγοράζουν σε χαμηλές τιμές πακέτα ηλεκτρισμού και να τα μεταπωλούν σε οικιακούς καταναλωτές, εμπορικά καταστήματα και μικρές βιομηχανίες.

Αρχικό στόχο της Protergia αποτελεί η Αθήνα, ενώ αργότερα πρόκειται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα με αλυσίδες λιανικής.

Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Protergia περιλαμβάνει:

– Θερμικές μονάδες ισχύος 1,2 GW σε λειτουργία

– Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 444,48 MW, της «Protergia A.E.», στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

– Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 436,6 MW, της «Κόρινθος Power A.E.», στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

– Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 334 MW, της «Αλουμίνιον Α.Ε.», στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

– Μονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος 54 MW σε λειτουργία

– Άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας για 310 MW

– Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 500 MW

– Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων CO2

– Διαχείριση – εμπορία φυσικού αερίου.

Στην αγορά στον τομέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποιούνται ήδη η Elpedison (θυγατρική των Ελληνικών Πετρελαίων και της ιταλικής Edison), η Ήρων, η Green και η Watt+Volt με συνολικό μερίδιο αγοράς 1,5% έναντι 98,5% της ΔΕΗ.