Σταθερές παρέμειναν οι ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον Μάρτιο

0383d48e76cd8a3dfb9e2a890f2cac18ape.jpg500Σταθερές παρέμειναν οι ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον Μάρτιο σύμφωνα με δελτίο του ΛΑΓΗΕ. Μικρή εξαίρεση αποτελούν τα φωτοβολταϊκά στέγης παρουσιάζοντας σχεδόν 1MW νέων έργων και η βιομάζα/βιοαερίο με σχεδόν 1 MW νέας ισχύος.

Η ισχύς των φωτοβολταϊκών παρέμεινε στα 2.074 MW, τα αιολικά στα 1.540 MW και τα μικρά υδροηλεκτρικά στα 220 MW.

Αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή, από τα φωτοβολταϊκά παρήχθησαν 278.488,53 MWh, από τα φωτοβολταϊκά στέγης 21.000,38 MWh, από τα αιολικά 316.992 MWh, από τα μικρά υδροηλεκτρικά 82.908 MWh και από τη βιομάζα 18.581 MWh.

Δείτε αναλυτικά το πληροφοριακό δελτίο του ΛΑΓΗΕ εδώ.