Αυτόνομα Φ/Β συστήματα

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι το σύστημα κατά το οποίο η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών του ίδιου του παραγωγού και δεν διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ ή σε περιοχές όπου η διασύνδεση με τη ΔΕΗ απαιτεί πολύ υψηλό κόστος για τον επενδυτή. Τα κυριότερα μέρη του συστήματος αυτού είναι:

  • Οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες
  • Ο πίνακας ελέγχου
  • Ο αντιστροφέας (inverter)
  • Ο ρυθμιστής φόρτισης
  • Οι μπαταρίες

Εφαρμογές του συστήματος αυτού αποτελούν εγκαταστάσεις σε εξοχικές κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, κτηνοτροφικές μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, τροχόσπιτα, καντίνες, σκάφη κτλ.

Η Energy Efficiency αναλαμβάνει τη μελέτη εκτίμησης των αναγκών σε ενέργεια του κτηρίου που ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, τη βέλτιστη χωροθέτηση του συστήματος, τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας από το σύστημα καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού.