Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρημάτων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα τα οποία πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ.
  • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τα κατέταξε σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση με Δ.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα και καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης της οποίας θα λάβει είναι το εισόδημα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια καθώς και το ποσοστό της επιχορήγησης σε συνδυασμό με το εισόδημα.

Κατηγορία Ωφελούμενου

Α1

Α2

Β

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε.≤12.000€

12.000€<Α.Ε. ≤40.000€

40.000€< Α.Ε. ≤60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε.≤20.000€

20.000€< Ο.Ε. ≤60.000€

60.000€< Ο.Ε. ≤80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση

 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Παρέχεται η δυνατότητα 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς απαίτηση προσημείωσης του ακινήτου και με τη δυνατότητα εξόφλησης των εμπλεκόμενων προμηθευτών άμεσα μέσω της τράπεζας.  Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα δίνεται προκαταβολή ύψους 40% του προϋπολογισμού όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων στο κτήριο.

Το κόστος των απαιτούμενων ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις) που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα, καλύπτεται 100% από το πρόγραμμα ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Επιπρόσθετα καλύπτεται το κόστος αμοιβής του συμβούλου του έργου.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται και ορίζονται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή είναι:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, συμπεριλαμβανομένων της εξώπορτας του κτηρίου, των κουφωμάτων κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά , τέντες κτλ.
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανά ιδιοκτησία που μπορεί να χρηματοδοτηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€.