Νέο μεγάλο έργο εξοικονόμησης ενέργειας αναλαμβάνει το ΚΑΠΕ στην Ιορδανία

cres_logo«Τεχνική Βοήθεια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ιορδανία»- EuropeAID είναι ο τίτλος του νέου μεγάλου έργου που αναλαμβάνει, μετά από διαγωνισμό, το ΚΑΠΕ στην Ιορδανία. Το ΚΑΠΕ έχει υλοποιήσει και κατά το παρελθόν μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ιορδανία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του ενεργειακού τομέα της χώρας με την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικής καινοτομίας. Το νέο έργο, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες συμβούλων SAFEGE (Βέλγιο) και Danish Energy Management (Δανία), έχει διάρκεια 2 χρόνια και προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ.

«Το ΚΑΠΕ συνεχίζει να αποδεικνύει την αξιοπιστία και την δυναμική του μέσα από τη συμμετοχή σε ένα ακόμα μεγάλο πρόγραμμα στο εξωτερικό», δήλωσε ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης για το θέμα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το πόσο σημαντική είναι η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τα μεγάλα προβλήματα σε όλο τον πλανήτη. Όπως υπογράμμισε ο Γιάννης Μανιάτης, το ΚΑΠΕ με την εξωστρέφεια και δράση που επιδεικνύει διαχρονικά, συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση των μεγάλων επιλογών της χώρας μας μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας, όπου οι επενδύσεις έχουν μακροχρόνια προοπτική και απαιτούν καλή προετοιμασία και πολλά χρόνια υλοποίησης, για να αλλάξουμε το τοπίο: «Στόχος μας σε κάθε περίπτωση παραμένει η ενίσχυση των πρωτοβουλιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση ταυτόχρονα της ενεργειακής ασφάλειας με τη μείωση της ενεργειακής της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές».

Αντικείμενο του έργου, που χρηματοδοτείται 100% από πόρους της ΕΕ, είναι η παροχή αναπτυξιακής και τεχνικής βοήθειας σε ενεργειακούς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς της Ιορδανίας, αλλά και σε επιχειρήσεις, ώστε να προωθηθούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας. Ο απώτερος στόχος είναι να υποστηριχτεί η Ιορδανία για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών και γενικότερα του θεσμικού περιβάλλοντος, προκειμένου να υλοποιήσει τη στρατηγική της για την ανάπτυξη των τομέων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, με έμφαση στα κτίρια. Στην κατεύθυνση αυτή, θα υποστηριχθούν το Ιορδανικό Υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων, η Αρχή Ρύθμισης του Ενεργειακού Τομέα και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια, ώστε να αναπτυχθούν σχέδια και μηχανισμοί πολιτικής για να ενταθούν οι σχετικές επενδύσεις και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες μεθοδολογίες για την παρακολούθησή τους. Επιπρόσθετα, θα υποστηριχτούν δημοτικές αρχές της Ιορδανίας στην ανάπτυξη, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων επενδύσεων σε ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας και ολοκληρωμένων λύσεων για την μείωση της ενεργειακής τους εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα.

Στο πλαίσιο του έργου θα καταρτισθεί και ο ενεργειακός κανονισμός κτιρίων της Ιορδανίας, και θα τεθούν τα πρότυπα για την ενεργειακή αξιολόγηση των κτιρίων. Ακολούθως, θα σχεδιαστεί πρόγραμμα πιλοτικών επενδύσεων για εξοικονόμηση στα κτίρια, προκειμένου να δοκιμαστεί ο ενεργειακός κανονισμός στην πράξη. Ισχυρή συνιστώσα του αντικειμένου του έργου είναι η ενδυνάμωση του ανθρωπινού δυναμικού των ενεργειακών φορέων και των δημοτικών αρχών σε νομικό και θεσμικό πλαίσιο, σχεδίαση και ανάπτυξη έργων, χάραξη πολιτικών, εκπόνηση σχεδίων για ΑΠΕ και εξοικονόμηση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Το ΚΑΠΕ, υλοποιώντας συνεχώς νέα έργα και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τρίτες χώρες, εξάγει την ελληνική τεχνογνωσία και διευρύνει τις αγορές, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις.